Gaelbhratach

An Tionól scoile:

Bhí tionól scoile againn ar an 17ú Márta. Chanamar go léir Ámhrán na bhFiain ar dtús. Chuir na Naíonáin Shóisearacha and Shínsearacha seó Ghaeilge bheag ar siúl dúinn. Bhí dánta agus amhráin á dhéanamh acu. Phioc na muinteoirí amach Gaeilgóir na seachtaine as gach rang agus thugamar teastas dóibh go léir.

 

An Séo Faisean

Bhí seó faisean ag na cailíní ó rang a haon agus rang a dó  i rith Seachtain na Gaeilge . D’fhoghlaim siad a lán frasaí mar shampla: ag caitheamh/cosnaíonn sé / féachann sí go hálainn / cheannaigh sí é i _____ &rl. Bhí an craic againn!! Bhí cailíní ag léamh amach na frásaí & cailíní eile mar manicíní. Nách bhféachann siad go hiontach?